Trang chủ Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy
(Ngày đăng :06/10/2014 9:40:36 SA)

 

 

  1. Ban Giám đốc:

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

 
Ông: Vừ A Tiến

 

        Giám đốc              

 

 

Cơ quan: 0213.3.878.398
Email: giamdoc.sonv@laichau.gov.vn
 


Ông: Nguyễn Văn Thành

Phó Giám đốc

 

Cơ quan:

Ông: Trần Văn Vấn

Phó Giám đốc

 

Ông: Mạc Quang Dũng

Phó Giám đốc

 

 

II

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN, CHI CỤC

1

VĂN PHÒNG SỞ

Điện thoại: 02133.798.989
Bộ phận một cửa: 
Fax: 02133.876.650  
Email: vanphong.sonv@laichau.gov.vn

Trần Việt Thắng

Chánh văn phòng

Trần Thị Bắc

Phó Chánh văn phòng

Hoàng Huy Tuấn

Phó Chánh văn phòng

2

 

PHÒNG THANH TRA

Điện thoại: 02133.878.399
Email: thanhtra.sonv@laichau.gov.vn

Vũ Thị Hồng Gấm

Chánh Thanh tra

Hà Văn Đại

Phó Chánh Thanh tra

3

 

PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điện thoại: 0231.3.876.558
Email: tccc.sonv@laichau.gov.vn

Nguyễn Văn Hiến

Trưởng phòng

 Trần Khúc Đại

 Phó Trưởng phòng

4

PHÒNG TÔN GIÁO

Điện thoại: 02133.798.979
Email: tongiao.sonv@laichau.gov.vn

 

 

Phạm Minh Khoa

Phó Trưởng phòng

5

CHI CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ

Điện thoại: 02133. 798.978    02133.877.181 
Email: luutrulaichau@laichau.gov.vn

Nguyễn Quang Hưng

Chi cục Trưởng

Đỗ Thị Hải Yến

Phó Chi cục Trưởng

6

PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Điện thoại: 02133.790.844
Email: cchclaichau@laichau.gov.vn

Vương Thị Kiều Chi

Trưởng phòng

Nguyễn Ngọc Mười

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Như Hoa Phó Trưởng phòng

7

BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Điện thoại: 02133.791.239
Email: bantdkt@laichau.gov.vn

Hồ Thị Hiệng

Quyền Trưởng Trưởng Ban

Trần Thị Hạnh

Phó trưởng ban

8

PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN & CÔNG TÁC THANH NIÊN

Điện thoại: 02133.876.512
Email: xdcq.sonv@laichau.gov.vn

Vương Ngọc Tú

Phó Trưởng phòng (phụ trách)

 Lê Tùng Anh Phó Trưởng phòng

9

PHÒNG TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ & TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Điện thoại: 02133.790.847
Email: daotao.sonv@laichau.gov.vn

Lý Phì Nu

Trưởng phòng

Vũ Thị Vân Anh

Phó Trưởng phòng

Đỗ Thị Minh Thơ

Phó Trưởng phòng

 

Tin liên quan

Tổ chức bộ máy(06/10/2014 9:40:36 SA)

157 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...