Trang chủ Tin tức sự kiện Cải cách hành chính

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 và Công bố Chỉ số CCHC năm 2016 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
(Ngày đăng :27/06/2017 12:00:00 SA)

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 và Công bố Chỉ số CCHC năm 2016 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Sáng ngày 27/6/2017, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 và Công bố Chỉ số CCHC năm 2016 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố. Đồng chí Đỗ Ngọc An – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại đầu cầu UBND tỉnh có các thành viên Ban chỉ đạo CCHC tỉnh. Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. Thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định xác định Chỉ số CCHC tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo các phòng chuyên môn và công chức tham mưu công tác cải cách hành chính của Phòng Nội vụ.

Với tinh thần thiết thực, ngắn gọn và tiết kiệm Hội nghị trực tuyến được lồng ghép 3 nội dung: (1) Sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. (2) Thông qua báo kết quả Chỉ số CCHC tỉnh Lai Châu năm 2016 và (3) Công bố Chỉ số CCHC năm 2016 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

Công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu đã dần đi vào ổn định và ngày càng được đẩy mạnh. Nhận thức về công tác CCHC của đại bộ phận cán bộ, công chức nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được nâng lên; sự hài lòng của người dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước được cải thiện. Kết quả đó được thể hiện ở Chỉ số CCHC năm 2016 của tỉnh được Bộ Nội vụ công bố xếp ở thứ 53/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2016 cũng có nhiều chuyển biến tích cực, giá trị trung bình của cấp sở đạt 74,86%, cấp huyện đạt 75,76%. Thanh tra tỉnh, Sở Tài Chính và UBND thành phố Lai Châu là 03 đơn vị có những bước đột phá trong công tác CCHC năm 2016 (đứng ở nhóm dẫn đầu) và vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Tuy nhiên, nhìn nhận và phân tích một cách khách quan, công tác CCHC tỉnh Lai Châu còn một số mặt tồn tại, hạn chế như: Công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính có nhiều lúc còn chưa kịp thời. Các thủ tục hành chính mặc dù đã được rà soát, thường xuyên đơn giản nhưng vẫn chưa thực sự tinh gọn, việc cập nhật, công bố, sửa đổi, bổ sung TTHC cũng như đánh giá tác động TTHC còn chậm. Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông chưa được quan tâm đầy đủ, có nơi còn hình thức. Việc phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp và xây dựng số biên chế công chức theo danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức còn chậm, đến nay vẫn chưa phê duyệt được. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và trong giải quyết thủ tục hành chính của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế. Chưa thực hiện kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản của các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Do vậy, các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị đã đi vào phân tích, đánh giá những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân của những khó khăn, tồn tại và đề xuất, kiến những giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2017 và các giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An -Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhanh chóng triển khai một số nhiệm vụ sau: (1) Tiếp tục tuyên truyền một cách có hiệu quả (tránh hình thức) các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và Trung ương về công tác CCHC tới toàn thể đội ngũ cán bộ, CC, VC trong tỉnh. (2) Nâng cao hơn nữa sự thẳng thắn, nhận trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác cải cách hành chính. (3) Rà soát lại các quy định về tuyển dụng,sử dụng, quản lý và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức để tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Lai Châu. (4) Giao cho Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nhanh chóng xây dựng và trình UBND Đề án Khung kiến trúc chính phủ điện tử Lai Châu và Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số để triển khai hoạt động trong năm 2018.(5) Tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

 

Như Hoa – Phòng CCHC

Tin liên quan

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác CCHC năm 2017(09/02/2018 1:28:28 CH)

Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ kiểm tra công tác CCHC tại tỉnh Lai Châu(05/12/2017 2:47:22 CH)

Bồi dưỡng Kỹ năng thực hiện cải cách hành chính năm 2017(23/11/2017 2:10:22 CH)

Hội thi tìm hiểu CCHC nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017(09/08/2017 5:22:48 CH)

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 và Công bố Chỉ số CCHC năm 2016 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố(28/06/2017 10:30:23 SA)

464 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...