Trang chủ Tin tức sự kiện Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Tập huấn Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017
(Ngày đăng :31/08/2017 12:00:00 SA)

Tập huấn Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017

Vừa qua Sở Nội vụ đã tổ chức 02 lớp tập huấn QCDC trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 cho đối tượng là Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị cấp huyện, 01 công chức, viên chức các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị cấp huyện. Dự khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cùng các đồng chí giảng viên, báo cáo viên và 225 học viên về tham dự lớp tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của việc thực hiện QCDC trong các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn toàn tỉnh. Trong thời gian tập huấn các học viên được nghe các giảng viên trình bày những nội dung cơ bản của: Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ…ngoài ra các học viên còn được hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện QCDC tại các cơ quan, đơn vị...

Đồng chí cũng yêu cầu các giảng viên với tinh thần trách nhiệm đã quán triệt đầy đủ các nội dung văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, sau khi kết thúc chuyên đề các đồng chí giảng viên đã hệ thống và giải đáp những vướng mắc của học viên, để học viên tiếp thu, lĩnh hội được các nội dung kiến thức cơ bản nhất. Thông qua lớp tập huấn, các học viên sẽ trang bị được những nội dung cơ bản về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là công bộc của Nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu Nhân dân, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện./.

Tin liên quan

Tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thi "Dân vận khéo" khối chính quyền tỉnh Lai Châu lần thứ I, năm 2018.(10/10/2018 7:56:55 SA)

Bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã năm 2017.(26/09/2017 3:52:14 CH)

Tập huấn Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017(26/09/2017 4:08:09 CH)

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 93 Phó chủ tịch UBND xã(09/08/2017 3:56:28 CH)

Hội nghị tổng kết triển khai thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ tỉnh Lai Châu(24/08/2017 2:33:32 CH)

158 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...