Trang chủ Giới thiệu chung Danh bạ hộp thư

Danh bạ hộp thư
(Ngày đăng :10/08/2015 12:00:00 SA)

Đang cập nhật...

- Địa chỉ: Tầng 1,2, Nhà D, Trung tâm Hành chính, Chính trị tỉnh, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu.

- Điện thoại: 02133.798.989   Fax: 02133.876.650 

- Website: http://sonv.laichau.gov.vn

 

Stt

Họ tên cá nhân, đơn vị

Chức vụ

Điện thoại cơ quan, Email

I

BAN GIÁM ĐỐC

1

Vừ A Tiến

Giám đốc

Điện thoại: 02133.878.398
Email: giamdoc.sonv@laichau.gov.vn

2

Nguyễn Văn Thành

P. Giám đốc

Điện thoại: 02133.876.513

3

Trần Văn Vấn

P. Giám đốc

Điện thoại: 02133.792.264

4

Mạc Quang Dung

P. Giám đốc

Điện thoại: 02133798919

II

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN, CHI CỤC

1

VĂN PHÒNG SỞ

Điện thoại: 02133.798.989

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02133.799.990
Email: vanphong.sonv@laichau.gov.vn

Trần Việt Thắng

Chánh văn phòng

Trần Thị Bắc

Phó Chánh văn phòng

Hoàng Huy Tuấn

Phó Chánh văn phòng

2

THANH TRA SỞ

Điện thoại: 02133.878.399
Email: thanhtra.sonv@laichau.gov.vn

Vũ Thị Hồng Gấm

Chánh Thanh Tra

Hà Văn Đại

Phó Chánh Thanh tra

3

PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điện thoại: 02133.876.558
Email: tccc.sonv@laichau.gov.vn

Nguyễn Văn Hiến

Trưởng phòng

Trần Khúc Đại

 Phó Trưởng phòng

4

PHÒNG TÔN GIÁO

Điện thoại: 02133.798.979
Email: tongiao.sonv@laichau.gov.vn

Phạm Minh Khoa

Phó Trưởng phòng

5

PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Điện thoại: 02133.790.844
Email: cchclaichau@laichau.gov.vn

Vương Thị Kiều Chi

Trưởng phòng

Nguyễn Ngọc Mười

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Như Hoa

Phó Trưởng phòng

6

PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN & CÔNG TÁC THANH NIÊN

Điện thoại: 02133.876.512
Email: xdcq.sonv@laichau.gov.vn

Vương Ngọc Tú

Phó Trưởng phòng (phụ trách)

 Lê Tùng Anh

Phó Trưởng phòng

7

PHÒNG TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ & TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Điện thoại: 02133.790.847
Email: daotao.sonv@laichau.gov.vn

Lý Phì Nu

Trưởng phòng

Vũ Thị Vân Anh

Phó Trưởng phòng

Đỗ Thị Minh Thơ

Phó Trưởng phòng

8

BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Điện thoại: 02133.791.239
Email: bantdkt@laichau.gov.vn

Hồ Thị Hiệng

Quyền Trưởng Ban

Trần Thị Hạnh

 Phó Trưởng ban

9

CHI CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ

Điện thoại: 02133.798.978  hoặc 02133.877.181 
Email: luutrulaichau@laichau.gov.vn

Nguyễn Quang Hưng

Chi cục Trưởng

Đỗ Thị Hải Yến

Phó Chi cục Trưởng

     

Tin liên quan

Danh bạ hộp thư(06/10/2014 9:41:55 SA)

447 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...