452 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 41/TB-HĐTD Thông báo kết quả sát hạnh viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo năm học 2016-2017 7477 29/08/2016
2 41/TB-HĐTD Thông báo kết quả sát hạnh viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo năm học 2016-2017 465 29/08/2016
3 40/TB-HĐTD Thông báo kết quả chấm phúc khảo sát hạch kiến thức chuyên môn viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017 2625 22/08/2016
4 39/TB-HĐTD Thông báo kết quả phúc khảo bài thi tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2015 2084 19/08/2016
5 1165/SNV-TCCC Về việc đăng ký thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016 1230 29/07/2016
6 23/TB-HĐTD Thông báo thi sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017 10475 26/07/2016
7 28/TB-HĐTD Thông báo kết quả thi, sát hạch công chức tỉnh Lai Châu năm 2015 2827 22/07/2016
8 25/TB-HĐTTHVC Thông báo về việc thi thăng hạng viên chức chuyên ngành Y tế năm 2016 561 19/07/2016
9 24/TB-HĐTD Thông báo nội dung, hình thức sát hạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017 4018 15/07/2016
10 22/TB-HĐTD Thông báo tổ chức sát hạch viên chức ngày Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017 2929 14/07/2016
11 21/TB-HĐTTHVC Thông báo danh mục văn bản ôn tập dự thi thăng hạng viên chức chuyên ngành Y tế năm 2016 320 12/07/2016
12 21/TB-HĐTTHVC Thông báo danh mục văn bản ôn tập dự thi thăng hạng viên chức chuyên ngành Y tế năm 2016 244 12/07/2016
13 1014/TB-SNV Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017 1952 05/07/2016
14 1216/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017 7353 04/07/2016
15 99/2016/NĐ-CP Nghị định về Quản lý và sử dụng con dấu 40 01/07/2016

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...