333 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Biểu mẫu báo cáo công tác Đào tạo theo Công văn 1813/SNV-CCVC 117 23/11/2016
2 1802/TB-SNV Thông báo kết quả trúng tuyển sinh vào đại học hệ cử tuyển chuyên ngành y đa khoa 488 22/11/2016
3 2360/UBND-NC Về việc triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính 44 22/11/2016
4 13/BCĐCCHC Về việc kiểm tra cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ 60 10/11/2016
5 59/TB-HĐTS Thông báo về việc tuyển sinh theo chế độ cử tuyển năm học 2016-2017 615 31/10/2016
6 58/TB-HĐTNNCC Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi nâng ngạch công chức năm 2016 571 27/10/2016
7 1561/TB-SNV Thông báo về việc hoàn trả lệ phí dự tuyển công chức, viên chức 2124 04/10/2016
8 1371/TB-SNV TB danh sách thi sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo năm học 2016-2017 4517 01/09/2016
9 41/TB-HĐTD Thông báo kết quả sát hạnh viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo năm học 2016-2017 7382 29/08/2016
10 41/TB-HĐTD Thông báo kết quả sát hạnh viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo năm học 2016-2017 447 29/08/2016
11 40/TB-HĐTD Thông báo kết quả chấm phúc khảo sát hạch kiến thức chuyên môn viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017 2616 22/08/2016
12 39/TB-HĐTD Thông báo kết quả phúc khảo bài thi tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2015 2067 19/08/2016
13 1165/SNV-TCCC Về việc đăng ký thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016 1221 29/07/2016
14 23/TB-HĐTD Thông báo thi sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017 10450 26/07/2016
15 28/TB-HĐTD Thông báo kết quả thi, sát hạch công chức tỉnh Lai Châu năm 2015 2792 22/07/2016

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NỘI VỤ

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...