314 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1583/TB-SNV TB danh sách thi sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức ngành y tế năm 2017 đối với vị trí bác sỹ 385 30/10/2017
2 43/TB-HĐXT Thông báo lệ phí tuyển dụng, thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển công chức đối với sinh viên cử tuyển; xét tuyển công chức các sở; Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Nội vụ; UBND các huyện: Sìn Hồ, Than Uyên, Tam Đường năm 2017 681 24/10/2017
3 1525/TB-SNV Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức đối với sinh viên cử tuyển; xét tuyển công chức các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; UBND các huyện: Sìn Hồ, Than Uyên, Tam đường năm 2017 708 18/10/2017
4 1494/TB-SNV TB danh mục tài liệu kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2017 1802 11/10/2017
5 1407/SNV-CCHC Về việc tham gia dự thảo Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2018 190 15/09/2017
6 1360/TB-SNV Thông báo xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 2517 05/09/2017
7 1360/TB-SNV Thông báo xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 576 05/09/2017
8 1365/TB-SNV Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018 3215 05/09/2017
9 1348/SNV-CCHC Về việc rà soát sửa đổi danh mục TTHC ban hành kèm theo Đề án thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 121 31/08/2017
10 1335/TB-SNV Thông báo kết quả phúc khảo xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu năm học 2017-2018 2185 29/08/2017
11 1331/TB-SNV Thông báo xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 2348 28/08/2017
12 1601/KH-UBND Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 1449 28/08/2017
13 1576/KH-UBND Kế hoạch xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 645 24/08/2017
14 1284/TB-SNV Thông báo xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 1005 16/08/2017
15 1238/TB-SNV TB kết quả kiểm tra, sát hạch viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu năm học 2017-2018 12898 14/08/2017

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NỘI VỤ

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...