126 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1661/SNV-TCCC Về việc triển khai nội dung tuyển sinh vào Đại học hệ cử tuyển năm 2015 272 15/12/2015
2 1648/BC-SNV Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 726 09/12/2015
3 13/TB-HĐTD Thông báo về việc tuyển sinh theo chế độ cử tuyển năm học 2015-2016 476 08/12/2015
4 1430/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu 2016 117 03/12/2015
5 1331/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 349 17/11/2015
6 02/TB-HĐTD Bổ sung chỉ tiêu, chuyên ngành tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2015 1335 13/11/2015
7 1557/TB-HĐTD Thông báo thi nâng ngạch công chức năm 2015 679 12/11/2015
8 11/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu 161 11/11/2015
9 01/TB-HĐTD Thông báo Tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu 2015 1886 28/10/2015
10 1473/SNV-CCHC V/v hướng dẫn xây dựng, sửa đổi, bổ sung đề án thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 85 26/10/2015
11 1283/SNV-CCHC Xin ý kiến tham gia vào "Chỉ thị tăng cường các giải pháp nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu" 66 14/09/2015
12 21/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 406 09/09/2015
13 1168/QĐ-SNV Phê duyệt phương án và phiếu điều tra xác định kết quả thực hiện công tác CCHC (chỉ số CCHC) năm 2014 của các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 112 09/09/2015
14 1268/TB-SNV Về việc điều tra xã hội học xác định kết quả thực hiện công tác CCHC (chỉ số cải cách hành chính) năm 2014 của các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố 78 09/09/2015
15 1246/SNV-CCHC Tham gia vào Dự thảo Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 159 08/09/2015

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NỘI VỤ

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...