315 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 549/SNV-VP V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 64 08/05/2017
2 767/KH-UBND Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC tỉnh lai Châu giai đoạn 2017-2020 128 28/04/2017
3 10/TB-HĐTTHVC Thông báo danh sách viên chức đủ điều kiện thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2016-2017 994 26/04/2017
4 383/SNV-CCVC Hướng dẫn Về việc chuyển xếp vào ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với công chức, viên chức 1060 30/03/2017
5 369/SNV-CCHC V/v tham gia vào Dự thảo Kế hoạch Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par index) tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020 80 27/03/2017
6 370/SNV-CCHC V/v tham gia góp ý vào dự thảo Đề án Thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Lai Châu 279 27/03/2017
7 176/QĐ-SNV Phê duyệt phương án và mẫu phiếu điều tra xác định chỉ số CCHC năm 2016 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 41 07/03/2017
8 306/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017 137 28/02/2017
9 21/SNV-CCHC Về việc tham gia góp ý vào dự thảo Đề án nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền CCHC tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020 101 09/01/2017
10 28/KH-UBND Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2016 của UBND tỉnh Lai Châu 87 09/01/2017
11 Văn bản hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh 169 09/01/2017
12 72/TB-HĐTNNCC Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức tỉnh Lai Châu năm 2016 180 30/12/2016
13 1806/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017 169 21/12/2016
14 1869/BC-SNV Báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 174 02/12/2016
15 1852/SNV-CCHC Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 118 28/11/2016

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NỘI VỤ

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...