471 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1348/SNV-CCHC Về việc rà soát sửa đổi danh mục TTHC ban hành kèm theo Đề án thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 136 31/08/2017
2 1335/TB-SNV Thông báo kết quả phúc khảo xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu năm học 2017-2018 2249 29/08/2017
3 1331/TB-SNV Thông báo xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 2375 28/08/2017
4 1601/KH-UBND Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 1491 28/08/2017
5 1576/KH-UBND Kế hoạch xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 658 24/08/2017
6 1284/TB-SNV Thông báo xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 1019 16/08/2017
7 1238/TB-SNV TB kết quả kiểm tra, sát hạch viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu năm học 2017-2018 13176 14/08/2017
8 1502/KH-UBND Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 1618 11/08/2017
9 1217/SNV-CCHC Về việc tham gia góp ý vào Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử CCHC tỉnh Lai Châu 103 10/08/2017
10 1217/SNV-CCHC Về việc tham gia góp ý vào Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử CCHC tỉnh Lai Châu 34 10/08/2017
11 09/TB-BTCHT TB chương trình Hội thi tìm hiểu CCHC nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017 121 24/07/2017
12 06/TB-BTCHT TB sửa đổi, bổ sung Thể lệ Hội thi tìm hiểu CCHC tỉnh Lai Châu năm 2017 146 11/07/2017
13 1072/TB-SNV TB danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 5471 11/07/2017
14 27/TB-HĐXT TB thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch viên chức ngành Giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018 2309 07/07/2017
15 05/TB-BTCHT TB về việc họp phổ biến thể lệ và bốc thăm số thứ tự thi Hội thi tìm hiểu CCHC tỉnh Lai Châu năm 2017 126 05/07/2017

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...