151 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1360/TB-SNV Thông báo xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 595 05/09/2017
2 1365/TB-SNV Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018 3285 05/09/2017
3 1348/SNV-CCHC Về việc rà soát sửa đổi danh mục TTHC ban hành kèm theo Đề án thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 128 31/08/2017
4 1335/TB-SNV Thông báo kết quả phúc khảo xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu năm học 2017-2018 2204 29/08/2017
5 1331/TB-SNV Thông báo xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 2374 28/08/2017
6 1601/KH-UBND Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 1485 28/08/2017
7 1576/KH-UBND Kế hoạch xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 654 24/08/2017
8 1284/TB-SNV Thông báo xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 1017 16/08/2017
9 1238/TB-SNV TB kết quả kiểm tra, sát hạch viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu năm học 2017-2018 12999 14/08/2017
10 1502/KH-UBND Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 1615 11/08/2017
11 1217/SNV-CCHC Về việc tham gia góp ý vào Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử CCHC tỉnh Lai Châu 99 10/08/2017
12 1217/SNV-CCHC Về việc tham gia góp ý vào Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử CCHC tỉnh Lai Châu 33 10/08/2017
13 09/TB-BTCHT TB chương trình Hội thi tìm hiểu CCHC nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017 118 24/07/2017
14 06/TB-BTCHT TB sửa đổi, bổ sung Thể lệ Hội thi tìm hiểu CCHC tỉnh Lai Châu năm 2017 144 11/07/2017
15 1072/TB-SNV TB danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 5426 11/07/2017

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...