Bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã năm 2017.

Tập huấn Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 93 Phó chủ tịch UBND xã

Hội nghị tổng kết triển khai thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ tỉnh Lai Châu

Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2016-2021

Gặp mặt, đối thoại các đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch UBND xã và Đề án 500 công chức xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV  và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 29/02/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-UBBC về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021, gồm 13 đơn vị bầu cử, trong đó: 

313 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NỘI VỤ

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...