Kết quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2016

Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ kiểm tra chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác CCHC tại tỉnh Lai Châu

Hội nghị Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2015

Hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2014 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 

Ngày 04/9/2015, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2014

Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015

172 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NỘI VỤ

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...