316 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 140/SNV-CCHC Về việc xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2015 tỉnh Lai Châu 51 26/01/2016
2 01/TB-HĐTNN Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức năm 2015 1239 07/01/2016
3 03/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CCHC nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 401 07/01/2016
4 1726/SNV-CCHC V/v tham góp ý vào dự thảo Quyết định Ban hành Chỉ số Cải cách hành chính của sở, ban, ngành tỉnh; cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu 132 31/12/2015
5 1661/SNV-TCCC Về việc triển khai nội dung tuyển sinh vào Đại học hệ cử tuyển năm 2015 272 15/12/2015
6 1648/BC-SNV Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 718 09/12/2015
7 13/TB-HĐTD Thông báo về việc tuyển sinh theo chế độ cử tuyển năm học 2015-2016 475 08/12/2015
8 1430/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu 2016 117 03/12/2015
9 1331/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 345 17/11/2015
10 02/TB-HĐTD Bổ sung chỉ tiêu, chuyên ngành tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2015 1333 13/11/2015
11 1557/TB-HĐTD Thông báo thi nâng ngạch công chức năm 2015 666 12/11/2015
12 11/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu 157 11/11/2015
13 01/TB-HĐTD Thông báo Tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu 2015 1881 28/10/2015
14 1473/SNV-CCHC V/v hướng dẫn xây dựng, sửa đổi, bổ sung đề án thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 85 26/10/2015
15 1283/SNV-CCHC Xin ý kiến tham gia vào "Chỉ thị tăng cường các giải pháp nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu" 66 14/09/2015

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NỘI VỤ

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...