520 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1283/SNV-CCHC Xin ý kiến tham gia vào "Chỉ thị tăng cường các giải pháp nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu" 66 14/09/2015
2 21/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 370 09/09/2015
3 1168/QĐ-SNV Phê duyệt phương án và phiếu điều tra xác định kết quả thực hiện công tác CCHC (chỉ số CCHC) năm 2014 của các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 112 09/09/2015
4 1268/TB-SNV Về việc điều tra xã hội học xác định kết quả thực hiện công tác CCHC (chỉ số cải cách hành chính) năm 2014 của các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố 77 09/09/2015
5 1246/SNV-CCHC Tham gia vào Dự thảo Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 158 08/09/2015
6 822/HD-VTLTNN Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng 15 26/08/2015
7 1176/TB-SNV Chương trình các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2015) 46 19/08/2015
8 1198/KH-UBND Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Lai Châu năm 2015 1563 14/08/2015
9 221/SNV-CCHC Về việc bổ sung hướng dẫn "nhập, bổ sung dữ liệu phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức" 43

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NỘI VỤ

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...