511 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 139/SNV-CCHC Về việc nhập, bổ sung dữ liệu phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức 725 26/01/2016
2 140/SNV-CCHC Về việc xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2015 tỉnh Lai Châu 51 26/01/2016
3 01/TB-HĐTNN Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức năm 2015 1230 07/01/2016
4 03/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CCHC nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 392 07/01/2016
5 1726/SNV-CCHC V/v tham góp ý vào dự thảo Quyết định Ban hành Chỉ số Cải cách hành chính của sở, ban, ngành tỉnh; cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu 131 31/12/2015
6 1661/SNV-TCCC Về việc triển khai nội dung tuyển sinh vào Đại học hệ cử tuyển năm 2015 269 15/12/2015
7 1648/BC-SNV Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 689 09/12/2015
8 13/TB-HĐTD Thông báo về việc tuyển sinh theo chế độ cử tuyển năm học 2015-2016 473 08/12/2015
9 1430/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu 2016 115 03/12/2015
10 1331/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 342 17/11/2015
11 02/TB-HĐTD Bổ sung chỉ tiêu, chuyên ngành tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2015 1329 13/11/2015
12 1557/TB-HĐTD Thông báo thi nâng ngạch công chức năm 2015 658 12/11/2015
13 11/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu 153 11/11/2015
14 01/TB-HĐTD Thông báo Tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu 2015 1873 28/10/2015
15 1473/SNV-CCHC V/v hướng dẫn xây dựng, sửa đổi, bổ sung đề án thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 84 26/10/2015

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NỘI VỤ

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...