188 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1561/TB-SNV Thông báo về việc hoàn trả lệ phí dự tuyển công chức, viên chức 2135 04/10/2016
2 1371/TB-SNV TB danh sách thi sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo năm học 2016-2017 4528 01/09/2016
3 41/TB-HĐTD Thông báo kết quả sát hạnh viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo năm học 2016-2017 7410 29/08/2016
4 41/TB-HĐTD Thông báo kết quả sát hạnh viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo năm học 2016-2017 456 29/08/2016
5 40/TB-HĐTD Thông báo kết quả chấm phúc khảo sát hạch kiến thức chuyên môn viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017 2620 22/08/2016
6 39/TB-HĐTD Thông báo kết quả phúc khảo bài thi tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2015 2077 19/08/2016
7 1165/SNV-TCCC Về việc đăng ký thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016 1227 29/07/2016
8 23/TB-HĐTD Thông báo thi sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017 10462 26/07/2016
9 28/TB-HĐTD Thông báo kết quả thi, sát hạch công chức tỉnh Lai Châu năm 2015 2805 22/07/2016
10 25/TB-HĐTTHVC Thông báo về việc thi thăng hạng viên chức chuyên ngành Y tế năm 2016 558 19/07/2016
11 24/TB-HĐTD Thông báo nội dung, hình thức sát hạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017 4006 15/07/2016
12 22/TB-HĐTD Thông báo tổ chức sát hạch viên chức ngày Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017 2926 14/07/2016
13 21/TB-HĐTTHVC Thông báo danh mục văn bản ôn tập dự thi thăng hạng viên chức chuyên ngành Y tế năm 2016 319 12/07/2016
14 21/TB-HĐTTHVC Thông báo danh mục văn bản ôn tập dự thi thăng hạng viên chức chuyên ngành Y tế năm 2016 236 12/07/2016
15 1014/TB-SNV Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017 1944 05/07/2016

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NỘI VỤ

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...