569 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 43/TB-HĐXT Thông báo lệ phí tuyển dụng, thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển công chức đối với sinh viên cử tuyển; xét tuyển công chức các sở; Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Nội vụ; UBND các huyện: Sìn Hồ, Than Uyên, Tam Đường năm 2017 700 24/10/2017
2 1525/TB-SNV Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức đối với sinh viên cử tuyển; xét tuyển công chức các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; UBND các huyện: Sìn Hồ, Than Uyên, Tam đường năm 2017 742 18/10/2017
3 1494/TB-SNV TB danh mục tài liệu kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2017 1840 11/10/2017
4 1407/SNV-CCHC Về việc tham gia dự thảo Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2018 216 15/09/2017
5 1360/TB-SNV Thông báo xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 2571 05/09/2017
6 1360/TB-SNV Thông báo xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 597 05/09/2017
7 1365/TB-SNV Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018 3331 05/09/2017
8 1348/SNV-CCHC Về việc rà soát sửa đổi danh mục TTHC ban hành kèm theo Đề án thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 133 31/08/2017
9 1335/TB-SNV Thông báo kết quả phúc khảo xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu năm học 2017-2018 2214 29/08/2017
10 1331/TB-SNV Thông báo xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 2374 28/08/2017
11 1601/KH-UBND Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 1488 28/08/2017
12 1576/KH-UBND Kế hoạch xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 658 24/08/2017
13 1284/TB-SNV Thông báo xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 1019 16/08/2017
14 1238/TB-SNV TB kết quả kiểm tra, sát hạch viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu năm học 2017-2018 13106 14/08/2017
15 1502/KH-UBND Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 1617 11/08/2017

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...