130 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 125/TB-SNV TB công nhận kết quả trúng tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 293 21/02/2018
2 123/TB-SNV TB kết quả trúng tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 (Đối với vị trí Bác sỹ) 81 21/02/2018
3 124/TB-SNV Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 (Đối với viên chức chuyên môn) 154 21/02/2018
4 148/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 82 08/02/2018
5 146/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 (đối với vị trí bác sỹ) 105 08/02/2018
6 147/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 (Đối với viên chức chuyên môn) 343 08/02/2018
7 86/QĐ-UBND Kiện toàn Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xác định kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố 2 26/01/2018
8 43/TB-SNV TB kết quả xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 603 19/01/2018
9 27/TB/SNV TB kết quả xét tuyển viên chức ngành y tế tỉnh 2531 15/01/2018
10 28/TB-SNV TB kết quả xét tuyển viên chức ngành y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 3990 15/01/2018
11 15/SNV-CCVC Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 459 08/01/2018
12 1772/SNV-CCHC Vv hướng dẫn công tác xác định chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố 422 14/12/2017
13 1755/SNV-TCBM Vv Tham gia ý kiến vào bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính 350 11/12/2017
14 71/TB-HĐXT TB thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 582 06/12/2017
15 1718/SNV-CCVC Về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư 98 05/12/2017

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NỘI VỤ

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...