169 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 285/SNV-CCHC V/v hoạt động của Trang thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu 113 05/04/2018
2 332/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2008 495 05/04/2018
3 125/TB-SNV TB công nhận kết quả trúng tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 540 21/02/2018
4 123/TB-SNV TB kết quả trúng tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 (Đối với vị trí Bác sỹ) 197 21/02/2018
5 124/TB-SNV Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 (Đối với viên chức chuyên môn) 298 21/02/2018
6 148/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 147 08/02/2018
7 146/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 (đối với vị trí bác sỹ) 120 08/02/2018
8 147/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 (Đối với viên chức chuyên môn) 390 08/02/2018
9 86/QĐ-UBND Kiện toàn Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xác định kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố 27 26/01/2018
10 43/TB-SNV TB kết quả xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 681 19/01/2018
11 27/TB/SNV TB kết quả xét tuyển viên chức ngành y tế tỉnh 2568 15/01/2018
12 28/TB-SNV TB kết quả xét tuyển viên chức ngành y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 4062 15/01/2018
13 15/SNV-CCVC Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 498 08/01/2018
14 1772/SNV-CCHC Vv hướng dẫn công tác xác định chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố 438 14/12/2017
15 1755/SNV-TCBM Vv Tham gia ý kiến vào bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính 389 11/12/2017

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...