180 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 642/SNV-TCBC Xin ý kiến góp ý dự thảo bãi bỏ Nghị quyết 120/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu 74 24/05/2019
2 553/SNV-XDCQ Về việc xin ý kiến góp ý về dự thảo Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 134 09/05/2019
3 464/TB-SNV Thông báo: Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020 936 19/04/2019
4 446/TB-SNV TB: Xét tuyển công chức, viên chức đối với sinh viên cử tuyển năm 2019 518 16/04/2019
5 23/TB-BKHĐT Thông báo: Tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục thống kê 369 03/04/2019
6 22/TB-HĐKTSH TB: Thông báo danh mục tài liệu xét chuyển viên chức thành công chức; công chức cấp xã thành công chức cấp huyện năm 2019 285 26/03/2019
7 20/TB-HĐKTSH TB: thời gian, địa điểm phỏng vấn xét chuyển viên chức thành công chức 280 25/03/2019
8 277/BC-SNV BC tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 tại tỉnh Lai Châu 18 14/03/2019
9 277/BC-SNV BC tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 tại tỉnh Lai Châu 14 14/03/2019
10 212/SNV-TCBC Xin ý kiến góp ý dự thảo dự thảo quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châuv/v: 100 28/02/2019
11 42/SNV-TCBC V/v: Tham gia ý kiến dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật 61 11/01/2019
12 1482/SNV-TCBC Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 226 28/12/2018
13 1231/QĐ-SNV QĐ: về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 43 28/12/2018
14 1232/QĐ-SNV QĐ: Ban hành chương trình công tác của Sở Nội vụ năm 2019 79 28/12/2018
15 1452/TB-SNV TB: Kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019 1331 25/12/2018

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...