335 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 43/TB-SNV TB kết quả xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 495 19/01/2018
2 27/TB/SNV TB kết quả xét tuyển viên chức ngành y tế tỉnh 2366 15/01/2018
3 28/TB-SNV TB kết quả xét tuyển viên chức ngành y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 3820 15/01/2018
4 15/SNV-CCVC Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 445 08/01/2018
5 1772/SNV-CCHC Vv hướng dẫn công tác xác định chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố 365 14/12/2017
6 1755/SNV-TCBM Vv Tham gia ý kiến vào bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính 345 11/12/2017
7 71/TB-HĐXT TB thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 574 06/12/2017
8 1718/SNV-CCVC Về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư 95 05/12/2017
9 1675/TB-SNV TB danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn 2017 1192 20/11/2017
10 63/TB-HĐXT TB Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 607 20/11/2017
11 62/TB-HĐXT TB kết quả xét tuyển công chức đối với sinh viên cử tuyển; xét tuyển công chức các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; UBND các huyện: Sìn Hồ, Than Uyên Tam Đường năm 2017 836 14/11/2017
12 55/TB-HĐXT TB thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành y tế năm 2017 (đối với vị trí bác sỹ) 667 08/11/2017
13 56/TB-HĐXT TB thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành y tế năm 2017 1123 08/11/2017
14 1590/SNV-CCHC Vv lập danh sách người dân, tổ chức phục vụ điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017 103 31/10/2017
15 1582/TB-SNV Thông báo danh sách thi sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức ngành y tế năm 2017 2347 30/10/2017

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NỘI VỤ

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...